دستگاه آیکاس IQOS

دستگاه آیکاس (IQOS) یکی از جدیدترین فناوری‌های مرتبط با سیگار است که توسط شرکت Philip Morris International توسعه یافته است. این دستگاه به عنوان یک جایگزین برای سیگارهای سنتی معرفی شده است.

آیکاس  IQOS برخلاف سیگارهای الکترونیکی معمولی، تبخیر نیکوتین واقعی را به جای احتراق آن استفاده میکند. این دستگاه از یک واحد مصرفی به نام “استیک” استفاده می‌کند که حاوی تنباکو است. تنباکو درون استیک با استفاده از گرمای مخصوص IQOS تبخیر می‌شود و سپس بخار تولید شده توسط کاربر تنفس می‌شود. این فرآیند احتراق کمتری از تنباکو ایجاد می‌کند که باعث کاهش مقدار مواد سمی و مضری که در دود سیگارهای سنتی موجود است، می‌شود.