جویس های تنباکویی

جویس های تنباکویی به مایعات ویپ اشاره دارند که طعم و بویی شبیه به تنباکو دارند. این نوع از ویپ جویس‌ها برای افرادی که به دنبال تجربه سیگار تنباکویی هستند ولی از سیگارهای سنتی دست کشیده‌اند، توسعه داده شده‌اند. جویس‌های تنباکویی ممکن است شامل طعم‌هایی مانند تنباکو خام، تنباکو قهوه‌ای، تنباکو فرانسوی، تنباکو ترکیبی و غیره باشند.

تجربه ویپ تنباکویی معمولاً برای افرادی که از سیگارهای تنباکویی استفاده می‌کنند و به دنبال جایگزینی غیرسیگاری برای آن‌ها هستند، مناسب است. این نوع از جویس‌ها به عنوان یک گزینه برای کمک به افرادی که می‌خواهند از سیگارهای تنباکویی کناره‌گیری کنند، بسیار مفید است.